هر حرفه به یك سیاره و یك گوهر مرتبط است. اگر گوهر مربوط به شغلی را به كار ببرید، حتماً در آن موفق خواهید شد.
- مروارید:
افرادی كه به نوعی با فلزات، لوازم مهندسی، كامپیوتر، موسیقی یا ابزار آلات سر و كار دارند، باید از مروارید به عنوان گوهر خوش یمن خود استفاده كنند.
- زمرد:
كاركنان مؤسسات، اشخاصی كه قراردادی كار می‌كنند، فروشندگان و تولید كنندگان البسه، كارمندان صنعت نفت و افرادی كه با كالاهای تزیینی و محصولات كاغذی سر و كار دارند، باید از زمرد به عنوان گوهر خوش یمن خود استفاده كنند.
- الماس:
كارمندان اداره جات، اشخاصی كه در زمینه كشاورزی، محصولات لبنی، مرغداری، مزارع سبزیجات و باغ‌های میوه كار می‌كنند، باید از الماس به عنوان گوهر خوش یمن خود استفاده كنند.
- یاقوت:
اشخاصی كه پست‌های حكومتی و سیاسی دارند، در زمینه خدمات اجتماعی و رفاه عمومی شاغل هستند و یا در زمینه موسیقی، بازیگری و سینما فعالیت می‌كنند، باید از یاقوت به عنوان گوهر خوش یمن استفاده كنند.
- مرجان قرمز:
كارمندان ارتش، پلیس، خدمات امنیتی، املاك، هتل‌ها و صنعت برق باید از مرجان قرمز به عنوان گوهر خوش یمن استفاده كنند تا از حرفه خود سود ببرند.
- یاقوت زرد:
اشخاصی كه در زمینه هنر، آموزش، امور مالی، سازمان‌های خیریه، مذهبی یا فلسفی كار می‌كنند، باید از یاقوت زرد به عنوان گوهر خوش یمن خود استفاده كنند.
- یاقوت آبی:
اشخاصی كه به آهن آلات و فولاد، مصالح ساختمانی، املاك یا كارهای دلالی سر و كار دارند، باید از یاقوت آبی به عنوان گوهر خوش یمن خود استفاده كنند.
- گومدا:
رقاصان، سیاستمداران، ستاره شناسان، تانتریك ها و كف بین ها باید از گومدا به عنوان گوهر خوش یمن استفاده كنند تا از حرفه خود سود بیشتری كسب كنند.
- چشم گربه:
حقوقدان‌ها، تولید كنندگان فیلم‌ها و سریال‌ها، كارگردان‌ها، بازیگران فیلم، روزنامه نگاران، كارمندان مؤسسات انتشاراتی و دارویی باید از چشم گربه‌ای استفاده كنند تا حرفه پرسودی داشته باشند.