لوکس ترین بوتیک جهان که در زنو فرانسه قرار دارد. دکوراسیون داخلی این بوتیک، توسط جیمی هایون Jaime Hayon انجام شده است که جایزه Maison & Objet را از آن خود کرد.

http://zar.ir/Image/maghalat/faberge-store1.jpg

http://zar.ir/Image/maghalat/faberge-store2.jpg

http://zar.ir/Image/maghalat/faberge-store3.jpg

http://zar.ir/Image/maghalat/faberge-store4.jpg

http://zar.ir/Image/maghalat/faberge-store5.jpg

http://zar.ir/Image/maghalat/faberge-store6.jpg

http://zar.ir/Image/maghalat/faberge-store7.jpg

http://zar.ir/Image/maghalat/faberge-store8.jpg

http://zar.ir/Image/maghalat/faberge-store9.jpg

http://zar.ir/Image/maghalat/faberge-store10.jpg

- مقالات مرتبط: